Egyenlő Bánásmód Hatóság EBH/67/22/2015. határozat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a ……………….. közérdekű igényérvényesítő kérelme alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásban az alábbi határozatot hozta:

Csatolmányok
aktuális

Nem