A Kormány elfogadta a belső piaci információs rendszerrel kapcsolatos jogszabály-csomagot

A Kormány 2013. június 11-i ülésén döntött a belső piaci információs rendszerrel (IMI) kapcsolatos jogszabály-csomagról. Az intézkedés célja, hogy erősítse a tagállamok hatóságai közötti információcserét, tovább javítva ezzel a határokon átnyúló ügyintézés hatékonyságát. Közlemény.