Felsőoktatási alapképzési és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei

Felsőoktatási alapképzési és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei.
Alapképzési és hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményei (katonai üzemeltetés alapképzési szak és a katonai logisztikai alapképzési szak KKK-ja; a molekuláris bionika szak és szakképzettség megjelölésének kiegészítése a műszaki képzési területnek megfelelően).